Kuldīga, Bērnudārzs "Bitīte"

Izstrādāja: Nena Kleinberga